Trường Mầm Non Quốc Tế Saigon Academy - Quận Tân Bình

Trường Mầm Non Quốc Tế Saigon Academy - Quận Tân Bình
0 star(s) from 0 votes

Là đơn vị mầm non tiên phong trong giáo dục sớm tại TP.HCM, Hệ thống Trường Mầm non Saigon Academy ứng dụng CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC SỚM 0 TUỔI tích hợp các phương pháp giáo dục sớm tiên tiến trên thế giới hiện nay:
 
1. Phương án 0 tuổi
 
2. Phương pháp Đa giác quan của GS. Robert Titzer
 
3. Phương pháp học tập chuyên sâu theo Đề án:
 
4. Phương pháp phát triển toàn diện dựa trên 56 Chỉ số phát triển quan trọng của trẻ (HighScope)
 
Trường Mầm Non Quốc Tế Saigon Academy - Quận Tân Bình
208 Nguyễn Thái Bình, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.HCM
Tel: (08) 3811 3885   Fax: 3811 5085
Email: infontb@saigonacademy.com 
Website: www.saigonacademy.com
Facebook: www.facebook.com/saigonacademy

Contact Information

Bản đồ


Recent Reviews

Featured Listings

Popular Categories