Bác sĩ Lê Nguyễn Diễm Thi Danh sách góp ý

Return to Listing

Danh sách góp ý

Ghi chú: Đăng Nhập để thêm ý kiến và bình luận

Average Customer Review
4.6666666666667 của 5 from 3 reviews.

Góp ý


 Cam on bac si Thi, 12-11-2014 01:30PM

Bởi: Le Huy Khang

Toi bi nam xoang ham ben (T) nen dau dau va khac mu keo dai 2 nam.Tuy toi duoc BS . Thi mo noi soi xoang theo dien BHYT nhung Bsi van cham soc huong dan cho toi tan tinh ,chu dao.Nay da het dau dau va khac mu, toi mang on BS.Thi nhieu.Kinh chuc Bac si luon manh khoe va hanh phuc.


Recent Reviews

Featured Listings

Popular Categories